Associació Amics de la Seu Vella de Lleida

 
Premis Seu Vella
Fes-te soci
Patrimoni Mundial
Campanya de Donacions
Portada
 
Donacions

L'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida porta des de l'any 1973 treballant amb el triple objectiu de millorar tot el conjunt monumental del Turó de la Seu Vella:
  1. Potenciar la recuperació de les tres construccions existents: Castell del Rei, Seu Vella i Castell Principal.
  2. Incentivar la recerca i l'estudi per tal de millorar el coneixement científic de tots els aspectes del saber.
  3. Augmentar la difusió dels singulars valors emblemàtics, estètics, artístics, històrics i culturals d'aquella joia del nostre patrimoni, esdevinguda el símbol de la nostra ciutat i d'un ampli entorn territorial.
La principal font d'ingressos de l'Associació és senzillament l'aportació anual que fan els socis. Sortosament cada any augmenta el seu número i això permet que l'entitat pugui mantenir la seva independència respecte a les diferents administracions, les quals no obstant ens donen diversos tipus d'ajuts per a les activitats de l'entitat, que difícilment poden arribar a un 10 % del pressupost.

Tots els membres de la Junta Directiva, a més d'altres socis col·laboradors, ens dediquem amb entusiasme a la quotidiana tasca d'aconseguir els objectius abans citats, sense més remuneració que el plaer de treballar per allò que estimem.

La il·lusió més imminent és treballar per aconseguir la declaració de Patrimoni Mundial per a tot el conjunto monumental del Turó de la Seu vella.

Per tot això, i per més coses que podríem anar contant, em engegat aquesta campanya de sol·licitud d'una especial col·laboració econòmica amb que a més d'ajudar a les necessitats del nostre meravellós conjunt monumental del Turó de la Seu Vella, a través de la nostra Associació, es pot obtenir una interessant desgravació d'una part d'aquesta quantitat a la declaració de l'Impost de Societats o de l'IRPF atenent el caràcter d'entitat d'utilitat pública de l'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida.

Si està interessat en col·laborar amb l'Associació, ompli el formulari i enviï'l, o bé pot descarregar-se la butlleta i enviar-la per correu ordinari.
Ordre de domiciliació de deute directe SEPA CORE
Nom i Cognoms:  NIF: 
Raó social:  CIF: 
Adreça:  Número: 
Població:  Codi  
Postal: 
Correu  
electrònic: 
Telèfon: 

Vull col·laborar amb l'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida amb
:
20 € 50 € 100 € indicar quantitat: al mes al trimestre a l'any aportació única
Forma de pagament:
Domiciliació bancària Titular del compte:  
IBAN:  Entitat:  Oficina:  Dígits:  Número de compte: 
Xec nominatiu a Associació Amics de la Seu Vella de Lleida
Apartat de Correus 524 - 25080 Lleida
Transferència bancària: La Caixa c/c   ES57 / 2100 / 0203 / 72 / 0200084845

Les dades facilitades formaran part d'un arxiu de donacions amb l'única finalitat de mantenir les obligacions legals i fiscals.

Deduccions fiscals: L'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida és una Entitat d'Utilitat Pública, per la qual cosa, segons la legislació vigent, les persones físiques podran deduir a la seva declaració de l'I.R.P.F. el 25% de les aportacions realitzades.
Les quantitats donades per part d'empreses, es consideren com despesa deduïble de l'Impost de Societats, desgravant el 35 % de l'import de la donació.