Associació Amics de la Seu Vella de Lleida

 
Premis Seu Vella
Fes-te soci
Patrimoni Mundial
Campanya de Donacions
Portada
 
Entitat transparent en la seva gestió

Espai obert amb motiu de l'entrada en vigor de la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accès a la informació pública i bon govern

Creació

L’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida té el seu origen en una primera reunió celebrada el dia 26 d’octubre de 1972 a la Canonja. Aquesta reunió va donar pas a una segona celebrada el 28-12-1972 en la qual s'aprovaren uns primers estatuts i s'acordà la constitució formal de l'Associació, cosa que va tenir lloc el dia 23 de febrer de 1973.

L’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida va ser inscrita en el registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 145. Igualment està inscrita en el registre municipal de Lleida d’Associacions amb el número 82.

L’any 2000 es va fer una modificació dels estatuts pels quals es regeix l’Associació, la primera des dels inicis.

La Junta Directiva està composta de presidència, secretaria, tresoreria i vocals, essent renovada per mitats cada dos anys. El càrrec a la Junta té una durada de 4 anys, podent ser reelegits els seus membres.


Acta de la reunió de 28-12-1972

Àmbit econòmic

En el mes de març té lloc anualment l’Assemblea General Ordinària, en la qual s’aproven els comptes anuals de l'any anterior i el pressupost per a l’any en curs, tot i que l'any 2020 i 2021 a causa de les restriccions sanitàries degut a la COVID-19, l'Assemblea es va realitzar en el mes d'octubre.

El pressupost amb el que s’està treballant durant aquest any 2021 és de 30.932,70,- euros.

La gran part dels ingressos prové directament de les quotes de socis, venda de les publicacions pròpies i donacions privades.

Tot i així, habitualment s'obtenen subvencions per la realització d’activitats.

Durant l'any 2021, l'Ajuntament de Lleida ha concedit una subvenció de 1.798.58 euros en la línia d’ajuts a projectes d’entitats culturals sense ànim de lucre, de la Regidoria de Ciutat, Cultura i Transició Ecològica, convocatòria 2021, i que es va destinar íntegrament a les activitats realitzades al voltant del Dia de la Seu Vella, i els premis Seu Vella 2021, essent que el pressupost total previst per aquestes activitats ha sigut de 7.418,95- euros.

En 2018 la Generalitat de Catalunya va concedir una subvenció d'11.000 euros per a la contractació en pràctiques d'una persona jove llicenciada durant 6 mesos.


Campanya I ara... toquen les campanes

A finals de l'any 2013 l’Associació va engegar un important i engrescador projecte, en col·laboració amb el Consorci del Turó de la Seu Vella i de la resta d’entitats que composen el Consell Cívic i Social del Consorci, la restauració i reubicació de les campanes. Amb un pressupost, en la primera fase, de 60.000 euros, que es pretenen aconseguir amb les aportacions i donacions de persones privades, empreses i altres entitats culturals, socials, esportives i de tot tipus.

En el mes de febrer de 2014 es va obrir un compte especial a Banc de Sabadell que es destinarà única i exclusivament a aquest projecte iniciant una campanya per recollir donacions, amb l’al·licient que un percentatge important d'aquestes donacions es poden deduir de l'IRPF i de l'Impost de Societats en ser l'Associació declarada d'Utilitat Pública.


pujar