Associació Amics de la Seu Vella de Lleida

 
Premis Seu Vella
Fes-te soci
Patrimoni Mundial
Campanya de Donacions
Portada
 
Entitat transparent en la seva gestió

Espai obert amb motiu de l'entrada en vigor de la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accès a la informació pública i bon govern

Creació

L’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida té el seu origen en una primera reunió celebrada el dia 26 d’octubre de 1972 a la Canonja. Aquesta reunió va donar pas a una segona celebrada el 28-12-1975 en la qual s'aprovaren uns primers estatuts i s'acordà la constitució formal de l'Associació, cosa que va tenir lloc el dia 23 de febrer de 1973.

L’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida va ser inscrita en el registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 145. Igualment està inscrita en el registre municipal de Lleida d’Associacions amb el número 82.

L’any 2000 es va fer una modificació dels estatuts pels quals es regeix l’Associació, la primera des dels inicis.

La Junta Directiva està composta de presidència, secretaria, tresoreria i vocals, essent renovada per mitats cada dos anys. El càrrec a la Junta té una durada de 4 anys, podent ser reelegits els seus membres.


Acta de la reunió de 28-12-1972

Àmbit econòmic

En el mes de març té lloc anualment l’Assemblea General Ordinària, en la qual s’aproven els comptes anuals i el pressupost per a l’any en curs.

El pressupost amb el que s’està treballant durant aquest any és de 29.950,- euros.

La gran part dels ingressos prové directament de les quotes de socis, venda de les publicacions pròpies i aportacions privades.

Tot i així, s’han obtingut les següents subvencions per la realització d’activitats determinades:
 • 1.000,- euros de l’Institut d’Estudis Ilerdencs en la línia Ajuts a projectes culturals.

  Aquesta subvenció es destina a les activitats realitzades al voltant del Dia de la Seu Vella, i els premis Seu Vella 2014. El pressupost total previst per aquestes activitats va ser de 7.800,- euros.

 • 1.822,50 euros de l’Institut d’Estudis Ilerdencs en la línia Ajuts per a publicacions periòdiques.

  Aquesta subvenció es destina a la publicació de l’Anuari d’Història i Cultura, actualment en fase de revisió i impressió, quin pressupost és de 10.835,55 euros.

 • 2.970,- euros del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya en la línia Commemoració del tricentenari de l’onze de setembre de 1714.

  Destinada a les conferències i recreació històrica dutes a terme durant els darrers dies d’octubre, previstes amb un pressupost de 3.300,- euros.

  Cal dir que, tot i compartir programa amb els actes propis del Dia de la Seu Vella, les dues línies tenen una justificació separada que en cap cas es dupliquen.

 • 3.000,- euros de la Diputació de Lleida com ajut directe.

  Destinats a despeses de trasllats aeris, terrestres i ferroviaris del projecte “Volta pel món a la recerca de coneixedors de la Seu Vella de Lleida” , amb un pressupost de 4.000 euros per trasllats i 6.000 per manutenció.

  Aquest projecte, d’un any de durada, el portaran a terme dos socis, i les seves conclusions s’inclouran al dossier de valoració per a la declaració de Patrimoni Mundial del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida.Lliurament de premis Seu Vella 2014
Recreació Històrica 26-10-2014Anunci projecte (foto La Mañana)

Campanya I ara... toquen les campanes

Durant aquest any, l’Associació a engegat un altre important i engrescador projecte, en col·laboració amb el Consorci del Turó de la Seu Vella i de la resta d’entitats que composen el Consell Cívic i Social del Consorci, la restauració i reubicació de les campanes. Amb un pressupost, en la primera fase, de 60.000 euros, que es pretenen aconseguir amb les aportacions i donacions de persones privades, empreses i altres entitats culturals, socials, esportives i de tot tipus.

Des del mes de febrer d’aquest any, en que es va obrir un compte especial i únic per a aquest projecte, s’han recollit 15.079,83 euros, entre els quals es compten els 6.000 euros que va aportar directament l’Associació.

En el mes de maig es va dur a terme la baixada de la campana Mònica, actualment exposada a la capella de Sant Pere al claustre de la Seu Vella, abans de marxar a Alemanya per la seva reparació. Les tasques de baixada i acomodació, van suposar un cost de 4.831,01 euros.


pujar