Associació Amics de la Seu Vella de Lleida

 
Premis Seu Vella
Fes-te soci
Patrimoni Mundial
Campanya de Donacions
Portada
 
Fes-te soci
Beneficis de ser soci:
Els objectius de l’Associació són bàsicament tres: en primer lloc, la recuperació de tot el conjunt monumental del turó de la Seu Vella mitjançant la constant col·laboració amb les institucions competents; en segon lloc, el foment de la recerca i la publicació dels resultats aconseguits per tal de millorar el seu coneixement científic; i, finalment, impulsar el seu coneixement popular amb la realització d’activitats lúdico-culturals.

Els socis de l'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida a més de formar part d'un cada cop més nombrós col·lectiu que estima activament la Seu Vella, tenen dret a:
  • Rebre gratuïtament un exemplar de les publicacions periòdiques de l'entitat, com Seu Vella. Anuari d'Història i Cultura.
  • Gaudir d'un 10% de descompte en l'adquisició de publicacions i productes fets per l'Associació.
  • Participar gratuïtament en les diverses activitats que s'organitzen al llarg de l'any i tenir una tarifa especial en aquelles que siguin de pagament.
  • Deducció de la quota anual en la declaració de l'IRPF.
  • Entrar gratuïtament a la Seu Vella dins de l'horari oficial.
  • Obtenir altres descomptes en l’adquisició de productes de la botiga de Turisme de Lleida del carrer Major 31; en determinats articles de la llibreria Caselles del carrer Major 46; en la Joieria Solans de la plaça Sant Joan 25.
L'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida és la veu del Turó de la Seu Vella i vol aconseguir:
  • La recuperació del conjunt monumental
  • La millora del seu coneixement científic
  • L'augment de la difusió de la seva singularitat
  • La declaració de Patrimoni Mundial per a tot el Conjunt Monumental
Butlleta d'inscripció a l'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida
Ordre de domiciliació de deute directe SEPA CORE
 
Nom:  Cognoms: 
NIF:  Professió: 
Adreça:  Número i pis: 
Localitat:  Codi Postal: 
Telèfon:  Fax: 
Mòbil:  Correu  
electrònic: 
Vol col·laborar en la recuperació, l'estudi i la divulgació del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella i sol·licita la inscripció en l'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida com a:
Soci de número  
25 € l'any: 
Soci Familiar  
38 € l'any: 
Soci Protector  
mínim 65 € l'any: 
indicar quantitat  
En cas de donar-se d'alta com a soci familiar, escriure al requadre
Membres de la  
família:  
Especificar nom, cognoms i NIF dels membres de la família, i edat dels fills.
L'import de la quota es domicilia al següent compte corrent, per la qual cosa es presta la corresponent autorització:
IBAN:  Número de compte:  Confirmar quantitat: 
Autoritzo el tractament informàtic de les meves dades personals per a ús exclusiu de l'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida.
Observacions: